Schorsing lessen tgv het Coronavirus

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de
verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst, deze gaan dus niet door. Kinderen die in de mogelijkheid zijn om
thuis te blijven, worden verzocht om dit te doen. We blijven echter opvang verzekeren voor de
leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders
opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af
om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.
Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Om alle opvang (zowel tijdens als voor en na de schooluren) te kunnen organiseren, vragen wij
jullie om, zo snel mogelijk, via onderstaande link aan te geven of jullie volgende week (van 16
tot en met 20 maart) gebruik zullen maken van de opvang. Jullie kunnen dit doorgeven via
onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ1RqDF_NPBruhMYWXNekZLdPYj1-VCmb3pVAOrAzfq1X_Rw/viewform

De komende twee weken vragen we jullie opnieuw om de opvangnoden aan te geven. Jullie
ontvangen hiervoor telkens een nieuw bericht met een nieuwe link naar het
inschrijvingsformulier voor de desbetreffende week.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich
grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-metkinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voorouders

Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende geïnformeerd.

Vriendelijke groeten

Karen Dierckx
Directeur GBS De Lintwijzer